torsdag 16 april 2015

Att läsa mellan raderna

I 6:an har vi jobbat med lässtrategier för att träna på att läsa mellan raderna när vi läst och diskuterat Fröken Europa av Kerstin Gavander. Läxa den här veckan var att hitta ett citat ur veckans kapitel där man får läsa mellan raderna: http://attlaratillsammans.blogspot.se/2015/04/lasuppdrag-froken-europa.html

När vi diskuterade i biblioteket igår var det flera som tyckte att det var en ganska svår läxa. Vi pratade om vad begreppet läsa mellan raderna egentligen innebär. I studiehandledningen till En läsande klass delas det in i tre olika sätt att göra textkopplingar:

Citat ur studiehandledningen från En läsande klass

När vi diskuterade kom vi fram till att främst var text till världen-kopplingar vi gjorde när vi läste Fröken Europa, men vi hade några exempel på text till text-koppling och text till mig själv-koppling.

Vi pratade också om hur man ska bli bättre på att läsa mellan raderna och kom fram till att det finns två sätt:
  • läsa mycket
  • ställa frågor till sig själv och till texten när under läsningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar